Oferta

W ramach prowadzonej działalności obsługuję:

 • spółki kapitałowe (spółki z o.o. ,spółki komandytowe )
 • spółki osobowe ( spółki jawne, spółki cywilne)
 • osoby indywidualne prowadzące działalność gospodarczą

Oferuję kompleksową obsługę księgową w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług ( VAT )
 • wypełnianie deklaracji podatkowych i informacji dla Urzędu Skarbowego
 • prowadzenie ewidencji wymaganych w działalności gospodarczej,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego,
 • współpraca z zakresie badania sprawozdań finansowych,
 • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym w zakresie umocowania
 • dokumentacja i ewidencja pracowników,
 • ewidencja płac,
 • dokumentacja prac zleconych,
 • prowadzenie dokumentacji i ewidencji dla potrzeb rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

Ceny negocjowane są z klientem indywidualnym